Array ( [node_id] => 58912 [node_old_id] => [node_parent] => 0 [node_url] => premium [node_level] => 0 [node_visible] => 1 [node_num] => 10 [node_template] => default [node_creation_date] => 2016-10-21 12:28:01 [node_modify_date] => 2017-01-10 11:25:15 [node_user] => 1 [node_clicks] => 0 [node_published] => 0 [node_constant] => 1 [nl_node] => 58912 [nl_lang] => 1 [nl_title] => Premium [nl_description] => [default_node] => 58912 [default_lang] => 1 )
Array ( [node_id] => 58912 [node_old_id] => [node_parent] => 0 [node_url] => premium [node_level] => 0 [node_visible] => 1 [node_num] => 10 [node_template] => default [node_creation_date] => 2016-10-21 12:28:01 [node_modify_date] => 2017-01-10 11:25:15 [node_user] => 1 [node_clicks] => 0 [node_published] => 0 [node_constant] => 1 [nl_node] => 58912 [nl_lang] => 1 [nl_title] => Premium [nl_description] => [default_node] => 58912 [default_lang] => 1 )
Օգտագործման պայմաններ
Տվյալ նյութի հեռուստատեսային հեռարձակումն իրականացնում է «Արմենիա Թի-Վի» ՓԲ ընկերությունը, որին պատկանում են հեղինակային և հարակից իրավունքները, այդ թվում ինտերնետով տարածումը, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և Կատարողների, հնչյունագրեր արտադրողների և հեռարձակող կազմակերպությունների պահպանության մասին Միջազգային Կոնվենցիայի և սույն ոլորտը կարգավորող այլ միջազգային-իրավական ակտերի: Այս նյութը պատրաստվում է բացառապես «Արմենիա Թի-Վի» ՓԲԸ աշխատակիցների ծառայողական պարտականությունների շրջանակններում իրականացվող աշխատանքի արդյունքում և/կամ համապատասխան լիցենզային պայմանագրերի կամ պատվերի պայմանագրերի հիման վրա, որի պարագայում նշված նյութի նկատմամբ հեղինակային և հարակից իրավունքների իրավատեր է հանդիսանում «Արմենիա Թի-Վի» ՓԲ ընկերությունը: ԻՐԱՎԱՉԱՓ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ՝ Տվյալ նյութի օգտագործումը կարող է համարվել իրավաչափ բացառապես ներքոգրյալ եղանակով օգտագործման դեպքում` 1. Տեսանյութերը պետք է տեղադրվեն մեր պաշտոնական ալիքներից, տվյալ ծառայությունների կողմից տրամադրվող embed ծածկագրի օգտագործմամբ: http://youtube.com/armeniatvmain http://rutube.com/feeds/armeniatv 2. Նվագարկիչը, որը տրամադրվում է RuTube-ի կամ YouTube-ի կողմից, ենթակա չէ որևէ փոփոխության: 3. Ցանկացած այլ լրացուցիչ գովազդի կամ նվագարկիչների օգտագործումը (այդ թվում անշարժ, անիմացիոն, տեքստային և այլն) արգելվում է: Սակայն այս արգելքը չի տարածվում տեսանյութը պարունակող էջում գովազդ տեղադրելուն: 4. Popup գովազդի օգտագործումը արգելվում է: Ներառելով, բայց չսահմանափակվելով տեսանյութի դիտման համար Popup գովազդով: 5. Տեսանյութերի ներբեռնումն ու հետագա հրապարակումն արգելվում է: 6. Ցանկացած նյութ, որը ստեղծվել/օգտագործվել է վերոնշյալ կանոնների խախտմամբ ենթակա է վերացման: Տվյալ նյութի ցանկացած օտագործումը ցանկացած այլ ձևով կհամարվի հեռուստաալիքի հեղինակային և հարակից իրավունքների խախտում և կհանգեցնի համապատասխան հակամիջոցների կիրառմանն ու պատասխանատվության: