Array ( [mr_id] => 56045 [mr_node] => 57217 [mr_media] => 61616 [mr_field] => image [mr_order] => 0 [media_id] => 61616 [media_album] => 12 [media_path] => media/2016/05/61616.jpg [media_name] => web.jpg [media_type] => 0 [media_creation_date] => 2016-05-20 12:41:01 )
Array ( [node_id] => 58912 [node_old_id] => [node_parent] => 0 [node_url] => premium [node_level] => 0 [node_visible] => 1 [node_num] => 10 [node_template] => default [node_creation_date] => 2016-10-21 12:28:01 [node_modify_date] => 2017-01-10 11:25:15 [node_user] => 1 [node_clicks] => 0 [node_published] => 0 [node_constant] => 1 [nl_node] => 58912 [nl_lang] => 1 [nl_title] => Premium [nl_description] => [default_node] => 58912 [default_lang] => 1 )
Array ( [node_id] => 58912 [node_old_id] => [node_parent] => 0 [node_url] => premium [node_level] => 0 [node_visible] => 1 [node_num] => 10 [node_template] => default [node_creation_date] => 2016-10-21 12:28:01 [node_modify_date] => 2017-01-10 11:25:15 [node_user] => 1 [node_clicks] => 0 [node_published] => 0 [node_constant] => 1 [nl_node] => 58912 [nl_lang] => 1 [nl_title] => Premium [nl_description] => [default_node] => 58912 [default_lang] => 1 )
Դեղատոմս
Դեղատոմս
Դեղաղտոմս. հաղորդաշար, որտեղ կգտնեք Ձեր առողջությանը վերաբերող ցանկացած հարցի պատասխան:
Բժիշկ Ստեփան Աթոյանն իր հյուրերի հետ կախտորոշի Ձեր հիվանդությունն ու կառաջարկի սեփական դեղատոմսը:
Դեղատոմս, Թողարկում 20
Ըստ ամսաթվի
Ըստ ամսաթվի
Ըստ դիտումների
 
Բեռնել ավելին