Array ( [node_id] => 58912 [node_old_id] => [node_parent] => 0 [node_url] => premium [node_level] => 0 [node_visible] => 1 [node_num] => 10 [node_template] => default [node_creation_date] => 2016-10-21 12:28:01 [node_modify_date] => 2017-01-10 11:25:15 [node_user] => 1 [node_clicks] => 0 [node_published] => 0 [node_constant] => 1 [nl_node] => 58912 [nl_lang] => 1 [nl_title] => Premium [nl_description] => [default_node] => 58912 [default_lang] => 1 )
Array ( [node_id] => 58912 [node_old_id] => [node_parent] => 0 [node_url] => premium [node_level] => 0 [node_visible] => 1 [node_num] => 10 [node_template] => default [node_creation_date] => 2016-10-21 12:28:01 [node_modify_date] => 2017-01-10 11:25:15 [node_user] => 1 [node_clicks] => 0 [node_published] => 0 [node_constant] => 1 [nl_node] => 58912 [nl_lang] => 1 [nl_title] => Premium [nl_description] => [default_node] => 58912 [default_lang] => 1 )
Դեղատոմս, Թողարկում 10
0
-Ժամանակակից ի՞նչ մեթոդներ են առաջարկում մասնագետները կատարակտի բուժման համար:
-Հարբուխ. Ինչպես արագ կազդուրվել, եթե արդեն հասցրել եք հիվանդանալ:
-Արյան քաղցկեղը հանդիպում է ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների մոտ: Վերջին տարիներին նկատվում է հիվանդացության աճ: Ինչպիսին է ներկայումս պատկերը Հայաստանում և ինչպես պայքարել այս խնդրի դեմ: