Array ( [mr_id] => 703 [mr_node] => 920 [mr_media] => 716 [mr_field] => image [mr_order] => 0 [media_id] => 716 [media_album] => 6 [media_path] => media/2012/10/716.jpg [media_name] => QWCmkaZO8FEaD6R3Ag4u6Ewchg.jpg [media_type] => 0 [media_creation_date] => 2016-01-29 17:36:19 )
Array ( [node_id] => 58912 [node_old_id] => [node_parent] => 0 [node_url] => premium [node_level] => 0 [node_visible] => 1 [node_num] => 10 [node_template] => default [node_creation_date] => 2016-10-21 12:28:01 [node_modify_date] => 2017-01-10 11:25:15 [node_user] => 1 [node_clicks] => 0 [node_published] => 0 [node_constant] => 1 [nl_node] => 58912 [nl_lang] => 1 [nl_title] => Premium [nl_description] => [default_node] => 58912 [default_lang] => 1 )
Array ( [node_id] => 58912 [node_old_id] => [node_parent] => 0 [node_url] => premium [node_level] => 0 [node_visible] => 1 [node_num] => 10 [node_template] => default [node_creation_date] => 2016-10-21 12:28:01 [node_modify_date] => 2017-01-10 11:25:15 [node_user] => 1 [node_clicks] => 0 [node_published] => 0 [node_constant] => 1 [nl_node] => 58912 [nl_lang] => 1 [nl_title] => Premium [nl_description] => [default_node] => 58912 [default_lang] => 1 )
Սուր անկյուն
Սուր անկյուն
«Սուր անկյուն» հաղորդաշարն Արմենիա հեռուստաընկերության եթերում հենց առաջին թողարկումից արժանացել է հեռուստադիտողի համակրանքին: Այդ են վկայում աշխարհահռչակ GFK ընկերության արտոնագրով գործող «Տելեմեդիակոնտրոլ» ընկերության պարբերաբար հրապարակվող վարկանիշները: Հաղորդաշարի ստղծագործական խմբի հավատամքը խելք, սիրտ, հոգի գաղափարախոսությունն է:
Սուր անկյուն 15.01.2017 - Թողարկում 222
Ըստ ամսաթվի
Ըստ ամսաթվի
Ըստ դիտումների
 
Բեռնել ավելին