Facebook Instagram Youtube
Ամբողջ օրը
Առավոտ
Ցերեկ
Երեկո
Գիշեր
06:00
Հ/Ս ՙԱմնեզիա՚
06:40
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
07:20
Հ/Ս "Տնփեսա"
08:30
Ի՞նչ: Որտե՞ղ: Ե՞րբ:
Հ/Ն ՙԻ՞նչ: Որտե՞ղ: Ե՞րբ:՚
09:20
Պատվից առավել
Հ/Ս ՙՊատվից առավել 2՚
10:00
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ժամը լրատվական
10:15
Բարի լույս
Բարի լույս
12:00
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ժամը լրատվական
12:20
Հ/Ն ՙ3Off՚
13:40
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ծագումով հայեր
14:10
Հ/Ս "Տնփեսա"
15:00
Պատվից առավել
Հ/Ս ՙՊատվից առավել 2՚
16:00
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ժամը լրատվական
16:25
Ֆեյք Մամա
Հ/Ն ՙՖեյք մամա՚
17:10
Հ/Ն ՙԵրգիր, թե կարող ես՚
18:20
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
19:00
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ժամը լրատվական
19:40
Ֆուտբոլ. Ֆինլանդիա vs Հայաստան
22:00
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
22:45
Ֆեյք Մամա
Հ/Ն ՙՖեյք մամա՚
23:30
Ֆուլ Yere1
Հ/Ն ՙՖուլ Yere1՚
00:10
Հ/Ս ՙԱմնեզիա՚
01:20
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
02:00
Պատվից առավել
Հ/Ս ՙՊատվից առավել 2՚
02:10
Հ/Ն ՙ3Off՚
02:40
Աճպարարության վարպետները
03:20
Հ/Ն ՙԹեժ խոհանոց՚
04:30
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ժամը լրատվական
05:20
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
Լուրեր
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ավելին