Facebook Instagram Youtube
Ամբողջ օրը
Առավոտ
Ցերեկ
Երեկո
Գիշեր
06:00
Մեծից փոքր
Հ/Ն ՙՄեծից փոքր՚
06:00
Մեծից փոքր
Հ/Ն ՙՄեծից փոքր՚
07:00
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
07:00
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
08:00
Ավազե դղյակ
Հ/Ս ՙԱվազե դղյակ՚
08:00
Ավազե դղյակ
Հ/Ս ՙԱվազե դղյակ՚
11:30
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Աշխարհի համերով
11:30
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Աշխարհի համերով
12:10
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Աճպարարության վարպետները
12:10
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Աճպարարության վարպետները
12:30
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Եղիր պատրաստ
12:30
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Եղիր պատրաստ
13:00
Համի ուժը
Համի ուժը
13:00
Համի ուժը
Համի ուժը
13:30
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ծագումով հայեր
13:30
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ծագումով հայեր
14:10
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
14:10
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
17:30
Մեծից փոքր
Հ/Ն ՙՄեծից փոքր՚
17:30
Մեծից փոքր
Հ/Ն ՙՄեծից փոքր՚
18:30
Ֆուլ Հաուս
Հ/Ն ՙՖուլ Հաուս՚
18:30
Ֆուլ Հաուս
Հ/Ն ՙՖուլ Հաուս՚
19:30
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հ/Ն ՙԵրգիր, թե կարող ես՚
19:30
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հ/Ն ՙԵրգիր, թե կարող ես՚
20:30
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Իմացիր ավելին
20:30
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Իմացիր ավելին
21:00
Ֆուտբոլ. Ռոմա vs Լացիո
21:00
Ֆուտբոլ. Ռոմա vs Լացիո
23:00
Սուր անկյուն
Սուր անկյուն
23:00
Սուր անկյուն
Սուր անկյուն
00:25
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հերթապահ մաս
00:25
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հերթապահ մաս
00:50
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
00:50
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
05:15
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հերթապահ մաս
05:15
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հերթապահ մաս
05:40
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հ/Ս ՙԵրեք կյանք՚
05:40
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հ/Ս ՙԵրեք կյանք՚
Լուրեր
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ավելին