Facebook Instagram Youtube
Ամբողջ օրը
Առավոտ
Ցերեկ
Երեկո
Գիշեր
06:40
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հ/Ն ՙԴոմինո՚
07:20
Հ/Ս "Տնփեսա"
08:20
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Համերգ
09:30
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ամերիկայի ձայնը
10:15
Հ/Ն «Ոսկե դպրոց»
10:50
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Համերգ
12:00
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ժամը լրատվական
12:20
Վերջին գործարքը
Հ/Ս ՙՎերջին գործարքը՚
13:00
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հ/Ն ՙԴոմինո՚
14:20
Համի ուժը
Համի ուժը
15:00
Հին արքաներ
Հ/Ս ՙՀին արքաներ՚
16:00
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ժամը լրատվական
16:20
Հ/Ն «Ոսկե դպրոց»
17:20
Հ/Ս "Տնփեսա"
18:30
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
19:10
Վերջին գործարքը
Հ/Ս ՙՎերջին գործարքը՚
20:00
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ժամը լրատվական
21:00
Հ/Ս "Տնփեսա"
21:45
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
22:30
Հ/Ս ՙՀրեշների գայլը՚
23:10
Քոմեդի Քլաբը Հայաստանում
23:50
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հ/Ն ՙԴոմինո՚
00:20
Հ/Ս ՙԱմնեզիա՚
01:00
Վերջին գործարքը
Հ/Ս ՙՎերջին գործարքը՚
01:40
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
02:20
Հ/Ն «Ոսկե դպրոց»
03:20
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հ/Ն ՙԴոմինո՚
04:00
Հ/Ս ՙՀրեշների գայլը՚
04:30
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ժամը լրատվական
05:20
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
Լուրեր
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ավելին