clock Ծրագիր

Երկ
Օգս 03
2020-08-03
Երեք
Օգս 04
2020-08-04
Չրք
Օգս 05
2020-08-05
Հնգ
Օգս 06
2020-08-06
Ուրբ
Օգս 07
2020-08-07
Շբթ
Օգս 08
2020-08-08
Կիր
Օգս 09
2020-08-09
ԱՌԱՎՈՏ
10:00 - 12:00
10:00
Ժամը լրատվական
10:30
Համերգ
Ցերեկ
12:00 - 18:00
12:00
Ժամը լրատվական
12:20
3 Off
13:30
Երգիր, թե կարող ես
14:30
Դեբեդի գաղտնիքը
16:00
Ժամը լրատվական
Երեկո
18:00 - 00:00
19:10
Դեպի վայրէջք
20:00
Ժամը լրատվական
22:30
Սև հանքեր
23:10
Աշխարհի համերով
23:50
Իմացիր ավելին
Գիշեր
00:00 - 10:00
ԱՌԱՎՈՏ
10:00 - 12:00
10:00
Ժամը լրատվական
10:15
Համերգ
Ցերեկ
12:00 - 18:00
12:00
Ժամը լրատվական
12:20
Համի ուժը
14:00
Եղիր պատրաստ
14:30
Կյանքն ինչպես կա
15:10
Դեպի վայրէջք
16:00
Ժամը լրատվական
16:25
Ոսկե դպրոց
Երեկո
18:00 - 00:00
18:20
Սև հանքեր
19:10
Դեպի վայրէջք
20:00
Ժամը լրատվական
22:30
Սև հանքեր
23:45
Երգիր, թե կարող ես
Գիշեր
00:00 - 10:00
00:40
Եղբայրներ
02:10
Սև հանքեր
03:00
Դեպի վայրէջք
03:35
Համի ուժը
04:30
Ժամը լրատվական
05:20
Եղբայրներ
06:00
Եղիր պատրաստ
06:25
Դեպի վայրէջք
08:10
Սև հանքեր
ԱՌԱՎՈՏ
10:00 - 12:00
10:00
Ժամը լրատվական
10:15
Համերգ
Ցերեկ
12:00 - 18:00
12:00
Ժամը լրատվական
12:20
Ոսկե դպրոց
13:00
Իմացիր ավելին
15:10
Դեպի վայրէջք
16:00
Ժամը լրատվական
16:25
Ոսկե դպրոց
17:00
Աշխարհի համերով
Երեկո
18:00 - 00:00
18:20
Սև հանքեր
19:10
Դեպի վայրէջք
20:00
Ժամը լրատվական
22:30
Սև հանքեր
Գիշեր
00:00 - 10:00
00:20
Եղբայրներ
01:45
Սև հանքեր
02:30
Դեպի վայրէջք
03:30
Ոսկե դպրոց
04:00
Եղիր պատրաստ
04:30
Ժամը լրատվական
05:20
Եղբայրներ
06:45
Դեպի վայրէջք
08:00
Սև հանքեր
ԱՌԱՎՈՏ
10:00 - 12:00
10:00
Ժամը լրատվական
10:15
Համերգ
Ցերեկ
12:00 - 18:00
12:00
Ժամը լրատվական
12:20
Ոսկե դպրոց
13:00
Երգիր, թե կարող ես
15:10
Դեպի վայրէջք
16:00
Ժամը լրատվական
16:25
Ոսկե դպրոց
17:10
Եղիր պատրաստ
Երեկո
18:00 - 00:00
18:20
Սև հանքեր
19:10
Դեպի վայրէջք
20:00
Ժամը լրատվական
22:30
Սև հանքեր
Գիշեր
00:00 - 10:00
00:50
Եղբայրներ
02:15
Սև հանքեր
04:00
Աշխարհի համերով
04:30
Ժամը լրատվական
05:20
Եղբայրներ
06:00
Դեպի վայրէջք
06:45
Իմացիր ավելին
08:10
Սև հանքեր
ԱՌԱՎՈՏ
10:00 - 12:00
10:00
Ժամը լրատվական
10:15
Համերգ
Ցերեկ
12:00 - 18:00
12:00
Ժամը լրատվական
13:00
Ոսկե դպրոց
15:10
Դեպի վայրէջք
16:00
Ժամը լրատվական
16:25
Ոսկե դպրոց
17:00
Աշխարհի համերով
Երեկո
18:00 - 00:00
18:20
Սև հանքեր
19:10
Դեպի վայրէջք
20:00
Ժամը լրատվական
21:00
Երգիր, թե կարող ես
22:45
Ֆուտբոլ. Մանչեսթե Սիթի vs Ռեալ Մադրիդ
Գիշեր
00:00 - 10:00
01:00
Եղբայրներ
02:45
Դեպի վայրէջք
04:30
Ժամը լրատվական
05:20
Եղբայրներ
06:00
Եղիր պատրաստ
ԱՌԱՎՈՏ
10:00 - 12:00
10:00
Ժամը լրատվական
10:15
Համերգ
Գիշեր
00:00 - 10:00
01;00
Ֆուլ Yere1
04:30
Ժամը լրատվական
06:00
Երգիր, թե կարող ես
09:30
Համերգ
ԱՌԱՎՈՏ
10:00 - 12:00
11:30
Աշխարհի համերով
Ցերեկ
12:00 - 18:00
12:10
Եղիր պատրաստ
12:35
Համի ուժը
14:00
Ծագումով հայեր
17:00
Ամերիկայի ձայնը
Երեկո
18:00 - 00:00
19:00
Երգիր, թե կարող ես
21:00
Ֆիլմ
23:30
Հերթապահ մաս
23:50
Դեպի վայրէջք
Գիշեր
00:00 - 10:00
02:30
Եղբայրներ
05:15
Հերթապահ մաս
07:10
Սև հանքեր
09:20
Ծագումով հայեր